Aktualności

INFORMACJA

2016-06-02 11:52W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców  gminy Programem 500+, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje, że do końca maja 2016 roku do Ośrodka wpłynęło 3321 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego w formie elektronicznej 673 wnioski.

W tym samym czasie wydano 2155 decyzji przyznających ww. świadczenie i 24 decyzje odmawiające prawa do tej formy pomocy.

Dokonano trzech wypłat na łączną kwotę 3 521 483,80 zł.

40 wniosków przesłano w związku z występującą koordynacją do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 

                                                                                                          Dorota Kłeczek

                                                                                  Kierownik MGOPS w Myślenicach