Aktualności

Wywiad przeprowadzony przez Gazetę Myślenicką z Panią Dorotą Kłeczek - Kierownik MGOPS w Myślenicach

2016-03-21 21:04

- Dwa tygodnie temu napisaliśmy, że w ramach "Programu 500 plus" pierwsze pieniądze trafią do rodzin 1 kwietnia. Okazuje się, że nie jest to takie proste. Dlaczego?

 

Dorota Kłeczek: Technicznie nie jest to możliwe. Wypłaty świadczeń można dokonać dopiero po przeprowadzeniu szeregu czynności administracyjnych w ramach postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę .

Po pierwsze począwszy od 1 kwietnia właściwie wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć osobiście w Ośrodku, albo miejscu do tego wyznaczonym (o miejscach gdzie będzie można składać wniosek poinformujemy w terminie późniejszym). Wnioski można będzie również złożyć drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego. Jeżeli ktoś ma podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie EPUAP może to zrobić przy pomocy systemu Empatia. Trwają prace nad włączeniem w system Empatii, banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Kancelaria, i przekazany merytorycznemu pracownikowi, który po zweryfikowaniu papierowej wersji dokumentu wprowadzi zawarte w nim dane do Systemu Rejestrów Publicznych PESEL, by je zweryfikować. Następnie wniosek  zostanie wprowadzony do Programu IZYDA. Po wykonaniu tych czynności zostanie opracowana i wydrukowana decyzja. Po jej  sprawdzeniu i podpisaniu można będzie przejść do tworzenia list wypłat i za pomocą systemu teleinformatycznego środki zostaną przekazane na konta.   

Trochę dłużej będzie trwała procedura jeżeli wnioskodawca będzie wnosił o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko. Wówczas oprócz sprawdzenia prawidłowo wypełnionych załączników i danych PESEL pracownik merytoryczny będzie musiał po wprowadzeniu danych do Systemu Empatia, celem weryfikacji uprawnień do tego świadczenia pozyskać z Urzędu Skarbowego dane o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, danych z ZUS o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz w przypadku występującej niepełnosprawności informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym, że wniosków będzie kilka tysięcy potrzeba trochę czasu żeby je zrealizować. Stąd na pewno nie będzie to 1 kwietnia. Ustawa nakazuje nam wypłacić środki do 3 miesięcy od daty wpływu wniosku. Będziemy się starać by było to jak najwcześniej, ale trudno jest w tej chwili określić  kiedy konkretnie.

 

 

- W Myślenicach "Program 500 plus" realizować będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się wam zmierzyć?

 

Chyba nie będzie w tym nic dziwnego jak powiem, że pierwszym wyzwaniem będzie obsługa w pierwszych dwóch tygodniach przychodzących do nas wnioskodawców, z uwagi na dużą liczbę osób uprawnionych do tego świadczenia. Drugim w kolejności wyzwaniem w znacznej mierze niezależnym od Ośrodka będą systemy informatyczne, na których będziemy pracować, to w zasadzie od ich sprawności zależeć będzie nasza praca. Im systemy będą sprawniejsze (niestety w przeszłości występowały z nimi problemy chociażby w ramach świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych), tym my szybciej będziemy pracować. Po raz pierwszy z Systemu Empatia będzie korzystało tak wielu pracowników jednocześnie. Mamy nadzieję, że dane będą spływały systematycznie i bezawaryjnie, w przeciwnym razie będziemy musieli występować  w formie pisemnej o pozyskanie potrzebnych danych, co oczywiście wydłuży proces wydawania decyzji.

 

- Wygląda na to, że pierwsze tygodnie będą najtrudniejsze…

Pierwsze dwa tygodnie będą najtrudniejsze dla wszystkich, dlatego proszę, aby podchodzić do tego z rozsądkiem. Chciałabym zaapelować do osób, które będą starały się o świadczenia wychowawcze : Nie ma potrzeby przychodzenia w pierwszych dniach i oczekiwania w długich kolejkach. Wypłata nastąpi niezależnie od tego, w którym dniu złożymy wniosek, jeżeli stanie się to miedzy 1 kwietnia a 1 lipca 2016r. Organ ma 3 miesiące czasu na dokonanie wypłaty. Nie chcemy, żeby rodzice się denerwowali. Każdy, kto złoży wniosek otrzyma świadczenie. Jeśli będzie zbyt duża kolejka, to warto się wycofać. Kto swobodnie czuje się przy obsłudze Internetu, zachęcam do składania wniosku w formie elektronicznej, na pewno wpłynie to na długość kolejki. Wszystkie wnioski będą rozpatrzone, a pieniądze wypłacone.

 

- Gdzie będzie można składać wnioski?

Przewidujemy stworzenie trzech  punktów na terenie miasta. Więcej informacji na ten temat będę mogła podać w późniejszym terminie.

 

 

- W jaki sposób będzie można składać wnioski?

Wnioski można złożyć na trzy sposoby. Internetowo (wniosek dostępny będzie na stronie www.ops.myslenice.pl - przyp. redakcji) poprzez profil zaufany ePUAP, za pośrednictwem banku lub osobiście w formie papierowej.

Liczę na to, że duża grupa osób złoży wniosek przez Internet. Dzięki temu zaoszczędzą czas, a my będziemy mieć dane wprowadzone do systemu. Kolejność składania wniosków nie będzie miała znaczenia przy wypłatach pieniędzy. Każda sprawa jest inna i będzie rozpatrywana indywidualnie.


- Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku?

Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane, przede wszystkim należy prawidłowo podać. adres zamieszkania lub pobytu i nr PESEL dzieci i rodziców.


- Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?


Rodzic składający wniosek na drugie i kolejne dziecko nie jest obowiązany składać czegokolwiek, wystarczy sam wniosek. Natomiast rodzic składający wniosek na pierwsze dziecko i kolejne dzieci musi dodatkowo wypełnić załączniki, które dostępne będą przy wydawaniu wniosków. Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie jest zobowiązana do dołączenia następujących dokumentów:

- informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, c, e i f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;

- informacji o wieku i stanie cywilnym

- informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności;

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne. Te dane organ właściwy będzie pozyskiwał samodzielnie.


- Z jakimi pytaniami odnośnie programu Rodzina 500+ spotykacie się najczęściej?

Pierwsze dziecko to...

najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?

Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus”.

Ważne terminy dla rodziców!

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu, czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jak będzie wypłacane świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, preferujemy przelewy na konta bankowe.