Aktualności

UWAGA ŚWIADCZENIOBIORCY 500+

2017-07-04 10:31

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 składane mogą być dopiero od dnia 1.08.2017r. Zgodnie z obowiązującym prawem wnioski ( zarówno elektroniczne jak i papierowe) złożone przed tym terminem nie będą mogły być rozpatrzone.

Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Myślenicach
Dorota Kłeczek