Jak i gdzie złożyć wniosek

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice  informuje, że od 1 sierpnia 2017r. będą przyjmowane wnioski na świadczenie wychowawcze  500+ :

Osobiście


ul. Słowackiego 82 MGOPS, Myślenice - pod ten adres wniosek można wysłać również pocztą

WNIOSKI ORAZ OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

Przez internet

W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość dołączenia załączników również w formie elektronicznej. Cała korespondencja z gminą będzie mogła być prowadzona drogą elektroniczną.

Bankowość elektroniczna

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Jak podkreśla resort rodziny, rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Instrukcja wysłania wniosku przez bankowość elektroniczną - kliknij

PUE ZUS

Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku.

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków.

Instrukcja wysyłania wniosku przez PUE ZUS - kliknij

Emp@tia

System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny. Od 1 kwietnia dzięki Emp@tii złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu.

Instrukcja składania wniosku przez system Emp@tia - kliknij

ePUAP

Przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić tożsamość danej osoby.

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP - kliknij


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
500 ZŁ NA DRUGIE

 I KOLEJNE DZIECKO

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 ZŁ
NA PIERWSZE DZIECKO

NIE OBOWIĄZUJE KRYTERIUM DOCHODOWE

OBOWIĄZUJE KRYTERIUM DOCHODOWE
Dochód na osobę w rodzinie to maksymalnie 800 zł lub 1200 zł

w przypadku niepełnosprawnego dziecka w rodzinie

Wypełniasz wniosek bez żadnych załączników

i nie musisz dostarczyć innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie

 

Jeżeli Wasz dochód przekracza 800 zł na osobę w rodzinie
(lub 1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka
w rodzinie) to wniosek TYLKO składasz na drugie i kolejne dziecko

Pobierasz zasiłek rodzinny lub świadczenia
z funduszu alimentacyjnego?

TAK

NIE

Czy zmieniła się Wasza sytuacja dochodowa lub rodzinna, która nie została zgłoszona do MGOPS?

Musisz wypełnić wniosek wraz z załącznikami

 nr 2,3,4 oraz dołączyć dokumenty potwierdzające Wasze zmiany zatrudnienia od 2014 roku   

TAK

NIE

Wypełniasz wniosek bez załączników, ale MUSISZ  dołączyć dokumenty potwierdzające Wasze zmiany

 

Wypełniasz wniosek bez żadnych załączników

 i nie dołączasz dokumentów potwierdzających zatrudnienie

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU WEŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY ORAZ JEŻELI POSIADZASZ URZĘDOWE POTWIERDZENIE NADANIA NUMERU PESEL DZIECI

Sprawdź również:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informator Rodzina 500 Plus

Ważne informacje - pytania i odpowiedzi